Finanční gramotnost

Blog finanční gramotnosti

Úvěr ze stavebního spoření

Se stavebním spořením se pojí dvě půjčky: úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr (meziúvěr) Kdo si chce půjčit například na rekonstrukci nebo menší přístavbu svého bydlení a nepotřebuje příliš velkou částku peněz, nemusí si díky úvěru ze stavebního spoření brát hypotéku a zastavovat svou nemovitost a obejde se i bez ručitele. Podmínky čerpání úvěru ze stavebního spoření: spořit minimálně dva roky naspořit alespoň část cílové částky, typicky 40 nebo 50 procent (záleží na podmínkách…

Zobrazit článek

Ručení za úvěr

Pokud pomůžete známému či kamarádovi a zaručíte se mu za úvěr, berete na sebe značnou zodpovědnost. V případě, že dotyčný ztratí práci, na delší dobu onemocní nebo přestane úvěr splácet z jiných důvodů, je z vás rázem dlužník se všemi důsledky. Banky se prostě chrání a přitom také kalkulují s tlakem ručitelů na platební disciplínu dlužníka. Má-li totiž klient problémy se splácením zajištěného úvěru, informuje hned i ručitele dopisem o vzniklé situaci. Ve většině případů…

Zobrazit článek

Revolvingový úvěr

Je to druh spotřebitelského úvěru, který je automaticky obnovován. Funguje tedy obdobně jako úvěr kontokorentní s tím rozdílem, že revolvingový úvěr je účelový a není svázán s běžným účtem. Dalším rozdílem je vyšší úroková míra. Jakmile klient splatí dlužnou částku, může úvěr opětovně čerpat až do výše sjednaného úvěrového rámce a úvěrový vztah pokračuje dál se stejnými parametry. Po schválení úvěru získává klient finanční rezervu, kterou však nemusí nutně čerpat celou. Revolvingový úvěr tedy slouží…

Zobrazit článek

Překlenovací úvěr

Tento úvěr poskytují stavební spořitelny v případech, kdy potřebujete půjčit peníze, ale sami nemáte našetřeno nic. Stavební spořitelna vám půjčí peníze na období, než vám poskytne řádný úvěr ze stavebního spoření. To znamená, že toto období „překlene“. Výhody Obvykle se překlenovací úvěr splácí bez jakýchkoliv sankcí. Jedinou povinností je to, že od určité částky budete muset ručit zástavním právem ke své nemovitosti, což ale vyžadují jen některé spořitelny. Někdy ani nemovitost nepotřebujete. Výhodou je i…

Zobrazit článek

Na co si dát pozor při komunikaci s bankou

Pro bezpečné používání internetového bankovnictví dodržujte tato pravidla: Chraňte svůj osobní certifikát, který je přístupovým klíčem k Vašim financím. Proto si jej uschovejte na přenosném médiu (disketa, CD) a tyto nosiče mějte pod kontrolou na bezpečném místě. Nepoužívejte příliš jednoduché heslo/PIN, který se dá snadněji rozluštit a zneužít. Nepoužívejte slova a čísla, která mají souvislost se jmény rodinných příslušníků, jejich daty narození či telefonními čísly. Heslo/PIN ochraňujte a nepiště si je do diářů, telefonů nebo…

Zobrazit článek

Jaké informace o spotřebiteli jsou v bankovních registrech

Poskytovatelé půjček dnes využívají registry dlužníků, kterých je na českém finančním trhu celá řada. Ovšem skutečně relevantní jsou pouze tři z nich. Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Tím zbývajícím je registr zájmových sdružení právnických osob Solus. Co je to registr dlužníků Je to databáze evidující zejména osoby, které nesplácejí řádně a včas své závazky. Některé registry dlužníků evidují všechny závazky, ať už je dlužník po splatnosti se svými závazky,…

Zobrazit článek

Jak si hlídat termíny splátek mých úvěrů, abych na něco nezapomněl

Kdo si není jistý nebo se mu nechce si vést přehled o splátkách sám, může využít internetové služby „Hlídám si, kolik mám“. Tato služba slouží k ochraně před zneužitím identity k úvěrovým podvodům v reálném čase a také vás upozorní na splátku po splatnosti u všech splátkových produktů. Hlídání před zneužitím identity V případě podání žádosti o úvěr, se banka na vás dotáže v registru BRKI, kde si ověří vaši úvěrovou angažovanost a finanční solventnost.…

Zobrazit článek

Jak komunikovat s bankou

V minulém století patřila k nejběžnějším formám kontaktu osobní návštěva bankovní pobočky. S rozmachem internetového bankovnictví v posledních letech jsou stále více využívány moderní komunikační prostředky, které umožňují komunikovat s bankou dokonce i napříč kontinenty. Banky budují tvz. „call centra“, ve kterých pracují telefonní operátoři. Dnes existují dva základní způsoby, kterými lze dát bance najevo, že si přejete provést nějakou operaci se svými penězi: přímo na pobočce banky na dálku některým z kanálů přímého bankovnictví,…

Zobrazit článek

Jak funguje pojištění proti neschopnosti splácet?

Toto pojištění se čím dál častěji stává u některých bank standardní součástí úvěrů. Pojištění schopnosti splácet v sobě kombinuje zpravidla dvě základní rizika – úmrtí a vznik invalidity III. stupně. V případě takové tragické události smluvní pojišťovna příslušné banky za vás uhradí zůstatek dluhu. Obvykle bývá nabízen dražší balíček, v němž získáte pojištění proti delší pracovní neschopnosti nebo i pro ztrátu zaměstnání. Které produkty lze obecně pojistit? spotřebitelský úvěr splátkový prodej finanční leasing osobní bankovní…

Zobrazit článek

Jak funguje kontokorent? Jaká jsou jeho úskalí?
Jak funguje kontokorent? Jaká jsou jeho úskalí?

Kontokorentní úvěr, čili půjčku, poskytují banky jako doplněk k běžným účtům. Ve smlouvě si klient musí sjednat výši, do které může tuto půjčku čerpat a termín, do kterého ji musí splatit. Peníze klient čerpá ze svého účtu a na kontě může mít i nulu. V případě potřeby výběru hotovosti tak odpadají obavy, že by z jeho účtu přestaly být poukazovány stálé platby, jako je například pojistné, SIPO či různá inkasa. Pokud je splacena částka vyčerpaná…

Zobrazit článek