Co je to bankovní registr (BRKI)?

Co je to bankovní registr (BRKI)?

Jedná se o bankovní registr klientských informací obsahující informace o všech fyzických osobách, které mají uzavřenou úvěrovou smlouvu s některou z bank nebo se stravební spořitelnou. Jsou tu ale rovněž informace o smlouvách uzavřených v minulosti, případně o aktuálně vyřizovaných žádostech. V BRKI jsou evidovány následující typy úvěrů:

  • hypoteční úvěr
  • stavební spoření
  • spotřebitelský úvěr
  • kreditní karta
  • kontokorent
  • leasing

Tento bankovní registr vypovídá o bonitě, čili platební morálce fyzických osob, které měly, mají nebo žádají o některý z výše uvedených produktů. Každý klient při žádosti o bypotečn úvěr podepisuje souhlas, že banka může do tohot registru nahlédnout. Tento soubor informací je důležitým faktorem při rozhodování o schválení úvěru.

Součástí registru je klietské centrum BRKI, které zajišťuje služby ve vztahu ke klientům bank. Informuje klienty o údajích, které jsou o nich v registru a funguje také jako místo pro podávání připomínek a stížností klientů v souvislosti s jejich registrací.