Co je to družstevní záložna?

Co je to družstevní záložna?

Družstevní záložny, lidově kampeličky, jsou podnikatelskými subjekty, které přijímají vklady a poskytují úvěry. Na rozdíl od bank ale tyto služby neposkytují veřejnosti, ale pouze svým členům. Činnost a podmínky fungování družstevních záložen se řídí zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelnách a úvěrních družstvech. Ke vzniku a podnikání je nutné povolení ČNB, které ovšem není bankovní licencí.

Historie

Důvodem vzniku kampeliček bylo řešení nedostatku financí svépomocí v rámci místní komunity a cílem byla podpora zemědělské výroby. Vlastně šlo o vytvoření konkurence velkým bankovním ústavům a o vybudování malých sdružení, kam by místní přispívali svými úsporami a kde by si mohli vzít úvěr za podmínek, dostupných jen pro ně.

Současnost

Dnes se jim podle zákona říká družstevní záložny nebo spořitelní a úvěrní družstva. Jejich cíle jsou ale i dnes hodně podobné těm původním. Ať již jde o zemědělství nebo jiná odvětví lidské činnosti, může být někdy menší sdružení fungující na principu družstva, schopno nabízet svým členům služby za výhodnější ceny.

Budoucnost

Novela zákona o kampeličkách těmto ústavům jejich podnikání ztíží. Od roku 2018 se kampeličky s bilancí přes pět miliard budou muset stát bankou nebo se zmenšit.