Jak chápat RPSN?

Jak chápat RPSN?

Zkratka znamená roční procentní sazbu nákladů. Udává se v čísle a jedná se o procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za jeden rok v souvislosti se splátkami úvěru a jeho správou.

Jaký má RPSN význam pro spotřebitele

Spotřebiteli slouží RPSN ke zvážení výhodnosti úvěru. Jedná se vlastně o poměr toho, co celkem zaplatíte za to, že jste půjčku dostali, vůči částce, kterou jste si půjčili. Každý poskytovatel spotřebitelského úvěru by měl dle zákona toto číslo uvést, aby si žadatel mohl porovnat výhodnost různých nabídek. Do solidní smlouvy se RPSN obvykle píše, protože je to něco jako cenovka půjčky. V některých smlouvách se kromě procentního údaje RPSN uvádí i součet toho, kolik vlastně zaplatíte na všech splátkách a poplatcích celkem. Pak můžete jednoduše porovnat, kolik si půjčujete a kolik za to celkem zaplatíte.

Jak tedy RPSN chápat?

Čím vyšší je RPSN, tím je půjčka dražší. Porovnáním RPSN zjistíte výhodnější půjčku z finančního hlediska, ale jen při stejné době a počtu splátek a přibližně stejných ostatních podmínek smlouvy. Máte-li pochybnosti o správnosti výpočtu RPSN ve své úvěrové smlouvě, můžete se obrátit na ČOI. Potvrdí-li se nesoulad se zákonem, má dlužník možnost uplatnit u věřitele nárok na snížení úvěrových splátek.