Jak si hlídat termíny splátek mých úvěrů, abych na něco nezapomněl

Jak si hlídat termíny splátek mých úvěrů, abych na něco nezapomněl

Kdo si není jistý nebo se mu nechce si vést přehled o splátkách sám, může využít internetové služby „Hlídám si, kolik mám“. Tato služba slouží k ochraně před zneužitím identity k úvěrovým podvodům v reálném čase a také vás upozorní na splátku po splatnosti u všech splátkových produktů.

Hlídání před zneužitím identity

V případě podání žádosti o úvěr, se banka na vás dotáže v registru BRKI, kde si ověří vaši úvěrovou angažovanost a finanční solventnost. Registrovaný předplatitel této služby je pak na vznik nového kontraktu v registru upozorněn do 24 hodin formou SMS nebo emailem. Jestliže uživatel ztratí doklady, tak je této službě ihned jasné, že se jedná o zneužití jeho dokladů.

Hlídání si, zda dochází k řádnému splácení

Služba „Hlídám si, kolik mám“ vás upozorní na všechny splátky po splatnosti, navíc u všech vašich splátkových produktů.

Výhodou služby je také to, že umí téměř okamžitě upozornit klienta na nové žádosti o úvěr na jeho jméno a tak ho varovat před případnou podvodnou půjčkou na jeho ztracené, odcizené nebo jinak zneužité osobní doklady.