Jaké informace o spotřebiteli jsou v bankovních registrech

Jaké informace o spotřebiteli jsou v bankovních registrech

Poskytovatelé půjček dnes využívají registry dlužníků, kterých je na českém finančním trhu celá řada. Ovšem skutečně relevantní jsou pouze tři z nich. Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Tím zbývajícím je registr zájmových sdružení právnických osob Solus.

Co je to registr dlužníků

Je to databáze evidující zejména osoby, které nesplácejí řádně a včas své závazky. Některé registry dlužníků evidují všechny závazky, ať už je dlužník po splatnosti se svými závazky, či nikoliv. Smyslem registrů je pomoci bankám a dalším subjektům při zjišťování spolehlivosti svých potenciálních dlužníků.

Pozitivní a negativní registr

Pokud jste vedeni jako osoba, která své půjčky pravidelně a včas splácí, mluvíme o pozitivním registru. V takovém případě jste pro finanční instituce důvěryhodným partnerem a můžete snadněji získat další úvěry.
Když se ovšem dostanete do registrů kvůli špatné platební morálce, může vám to výrazně zkomplikovat cestu za další půjčkou. V případě Solusu se do registru můžete dostat i kvůli nezaplaceným účtům za mobilní telefon, elektřinu, plyn apd. K vymazání vašich dat navíc nedochází uhrazením pohledávky, ale mnohem později.