Na co si dát pozor při komunikaci s bankou

Na co si dát pozor při komunikaci s bankou

Pro bezpečné používání internetového bankovnictví dodržujte tato pravidla:

  1. Chraňte svůj osobní certifikát, který je přístupovým klíčem k Vašim financím. Proto si jej uschovejte na přenosném médiu (disketa, CD) a tyto nosiče mějte pod kontrolou na bezpečném místě.
  2. Nepoužívejte příliš jednoduché heslo/PIN, který se dá snadněji rozluštit a zneužít. Nepoužívejte slova a čísla, která mají souvislost se jmény rodinných příslušníků, jejich daty narození či telefonními čísly.
  3. Heslo/PIN ochraňujte a nepiště si je do diářů, telefonů nebo na poznámkové papírky. Heslo se nesděluje nikomu, ani rodinným příslušníkům či kolegům v práci!
  4. Nastavte si zasílání zpráv (sms nebo e-mailem), které vás budou informovat o platbách provedených z Vašeho účtu či platební karty.
  5. Pravidelně aktualizujte operační systém a veškeré programové vybavení. Pravidelně také instalujte aktualizační soubory, které odstraňují chyby a snižují bezpečnostní rizika. Používejte pouze legálně nabyté programové vybavení, jeho výrobce vám garantuje pravidelnou bezpečnostní aktualizaci.
  6. K využívání internetového bankovnictví používejte jen svůj domácí, případně firemní počítač. Neumožňujte pracovat na svém počítači neznámé osobě. Počítač zabezpečte vždy, když s ním nepracujete.