Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr

Je to druh spotřebitelského úvěru, který je automaticky obnovován. Funguje tedy obdobně jako úvěr kontokorentní s tím rozdílem, že revolvingový úvěr je účelový a není svázán s běžným účtem. Dalším rozdílem je vyšší úroková míra. Jakmile klient splatí dlužnou částku, může úvěr opětovně čerpat až do výše sjednaného úvěrového rámce a úvěrový vztah pokračuje dál se stejnými parametry.

Po schválení úvěru získává klient finanční rezervu, kterou však nemusí nutně čerpat celou. Revolvingový úvěr tedy slouží jako krátkodobý a je poskytován maximálně na dobu jednoho roku. Získané prostředky tak mohou sloužit na překlenutí období mezi fakturací a splatností pohledávek. Hojně jej proto využívají podnikatelé a menší firmy například k nákupu zásob. Splatit jej pak mohou v momentě, když dostanou zaplaceno od svých odběratelů a mají dostatek peněžních prostředků.

Stále častěji se tohoto typu úvěru využívá i k běžným nákupům. Pokud úvěr čerpán není, nedochází ani k žádným pravidelným splátkám. K revolvingovým úvěrům bývá často navíc nabízena i kreditní karta, díky níž lze z načerpaných peněz rovnou platit v obchodech.